Địa chỉ: Nguyễn Khánh Toàn - Câù Giấy - Hà Nội, Trung Kính - Cầu Giấy
Số ĐT: - 0984418248 - Giao hàng miễn phí
Website:

HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

Ngày xuất: 17:01 - 17/01/2021 Loại tiền:
Số phiếu: 0-XBH17012021
Người lập:
Tên hàng SL Đơn giá CK Thành tiền
Tổng tiền hàng: 0
(Bằng chữ: đồng./.)

-----***------
Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại.